Naš tim

Poliklinika zdravlja svjetske razine izvrsnosti smještena u srcu Dalmacije

Dr. Danica Kesić

Medicinska voditeljica, specijalizant dermatologije i venerologije

Titulu doktora medicine stekla je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Pripravnički staž je odradila u Kliničkom bolničkom centru Split, a zatim je radila kao liječnik u Ispostavi na otoku Korčuli Zavoda za Hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

Svoju ljubav i strast prema estetskoj dermatologiji i dermatokirurgiji počela je graditi odmah po završetku pripravničkog staža te je od tada sudjelovala na brojnim edukacijama, stručnim skupovima i kongresima.

Specijalizaciju iz dermatologije i venerologije obavlja na Klinici za kožne i spolne bolesti KBC-a Split. Član je hrvatskog društva za estetsku medicinu i licencirana za rad od hrvatske liječničke komore.

Član EADV (European Academy of Dermatology and Venerology) i HDEM (Hrvatsko društvo za estetsku medicinu).

Dragana Fradelić Selimović

Specijalist medicine rada i sporta

Dragana Fradelić Selimović, specijalist medicine rada i sporta. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2010.godine. Pripravnički staž odradila u Kliničkom bolničkom centru Split. Od 2012.godine gradi svoju karijeru u medicini rada i sporta.

Specijalist medicine rada i sporta od 2017.godine. Član Hrvatskog društva medicine rada , Hrvatskog društva sportske medicine , Hrvatskog društva Zrakoplovne medicine i Hrvatskog društva za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicnu.

Svoju ljubav prema medicini rada i sporta upotpunjuje širenjem svojih interesa na zrakoplovnu medicinu te od 2019.godine postaje ovlašteni zrakoplovno-medicinski ispitivač (HR.AME 28) za sve kategorije zrakoplovnog osoblja. Predana i profesionalna u svakodnevnom radu sa pacijentima.

Prof.dr.sc.prim. Zaviša Čolović

Specijelst ORL / subpecijalist plastične kirurgije glave i vrata

Dr. Damir Pezelj

Specijalist dermatologije i venerelogije / subspecijalist pedijatrijske dermatologije

Dr.sc. Lina Mirić Kovačević

Specijalist dermatologije i venerologije

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Splitu gdje je i 2015. godine stekla akademsku titulu doktora znanosti. Svoju karijeru na Klinici za kožne i spolne bolesti KBC-a Split započela je kao znanstveni novak, gdje i danas radi kao specijalist dermatologije i venerologije.

Njeno uže područje interesa je dermatološka onkologija i dermatopatologija. Autor je i koautor brojnih stručnih članaka te sudionik brojnih domaćih te međunarodnih kongresa, seminara i edukacija.

Radojka Mimica

Glavna sestra

Radojka je prvostupnica primaljstva koja je iskustvo stjecala u splitskom Kliničkom bolničkom centru i ginekološkoj poliklinici.

Marljiva je i posvećena učenju i stjecanju novih znanja i vještina. Voli rad u timu, osobito kirurškom koji traži predanost. Krase je strpljivost i brižnost a njen vedar duh je zarazan.

Klara Goreta

Medicinska sestra

Klara Goreta, bacc.med.techn. Srednju Zdravstvenu školu smjer medicinska sestra završila je 2015. godine. Preddiplomski studij sestrinstva završila je 2020. godine na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Zaposlena u Kliničkom bolničkom centru Split od 2016. do 2023. godine. Vedra, vesela, komunikativna, voli rad u timu. Voli rad sa ljudima, kako kaže ispunjava je sreća drugih ljudi.