Naš tim

Poliklinika zdravlja svjetske razine izvrsnosti smještena u srcu Dalmacije

Dr. Danica Kesić

Medicinska voditeljica, specijalizant dermatologije i venerologije

Titulu doktora medicine stekla je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Pripravnički staž je odradila u Kliničkom bolničkom centru Split, a zatim je radila kao liječnik u Ispostavi na otoku Korčuli Zavoda za Hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

Svoju ljubav i strast prema estetskoj dermatologiji i dermatokirurgiji počela je graditi odmah po završetku pripravničkog staža te je od tada sudjelovala na brojnim edukacijama, stručnim skupovima i kongresima.

Specijalizaciju iz dermatologije i venerologije obavlja na Klinici za kožne i spolne bolesti KBC-a Split. Član je hrvatskog društva za estetsku medicinu i licencirana za rad od hrvatske liječničke komore.

Član EADV (European Academy of Dermatology and Venerology) i HDEM (Hrvatsko društvo za estetsku medicinu).

Dr. Gordana Šunde

Specijalist medicine rada

Diplomu medicinskog fakulteta stekla 1981. god. te je specijalizaciju iz medicine rada završila 1986.god. Tijekom svog radnog vijeka redovito je pohađala edukacije, seminare i kongrese. Liječnica je sa dugogodišnjim iskustvom. Profesionalna je i omiljena u svakodnevnom radu sa svojim pacijentima.

Prof.dr.sc.prim. Zaviša Čolović

Specijelst ORL / subpecijalist plastične kirurgije glave i vrata

Dr. Damir Pezelj

Specijalist dermatologije i venerelogije / subspecijalist pedijatrijske dermatologije

Dr.sc. Lina Mirić Kovačević

Specijalist dermatologije i venerologije

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Splitu gdje je i 2015. godine stekla akademsku titulu doktora znanosti. Svoju karijeru na Klinici za kožne i spolne bolesti KBC-a Split započela je kao znanstveni novak, gdje i danas radi kao specijalist dermatologije i venerologije.

Njeno uže područje interesa je dermatološka onkologija i dermatopatologija. Autor je i koautor brojnih stručnih članaka te sudionik brojnih domaćih te međunarodnih kongresa, seminara i edukacija.

Radojka Mimica

Glavna sestra

Radojka je prvostupnica primaljstva koja je iskustvo stjecala u splitskom Kliničkom bolničkom centru i ginekološkoj poliklinici.

Marljiva je i posvećena učenju i stjecanju novih znanja i vještina. Voli rad u timu, osobito kirurškom koji traži predanost. Krase je strpljivost i brižnost a njen vedar duh je zarazan.

Anamarija Veličanin

Medicinska sestra

Vedra, i pouzdana medicinska sestra, rođena i odrasla u Slavonskom Brodu. Anamarija ima višegodišnje radno iskustvo u inozemstvu gdje se po završetku srednje škole odlučila na svoje prve korake radnih navika.

Odjeli u kojima se okušala su kirurgija, neurokirurgija, traumatologija te internistički odjeli koji su zahtjevali mnogo empatije, strpljenja i pozitivne energije.

Danas, naša mlada i perspektivna kolegica radi u Poliklinici Pablo na mediteranu gdje, kako kaže, uz more i pozitivne ljude ima još više elana i ambicije za napretkom.